Nyt & viden

På denne her side kan I læse om nyheder fra DFH. Læs mere om DFH, vilkår, ydelser og priser her

DFH holder åbent hele sommeren

Hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH) holder vi ikke ferielukket. Vi holder abent hele sommeren, da vi ved, at der kan opsta spørgsmal. I er...

Få NIS2 hjælp fra GapSolutions

DFH har indgaet en fordelsaftale med firmaet GapSolutions. De kan hjælpe fjernvarmeselskaber med dygtig og professionel hjælp og være med til at g...

Generalforsamling i DFH og fejring af DFHs 10 års fødselsdag

Bestyrelsen for DFH blev genvalgt pa selskabets generalforsamling den 20. juni 2024. Desuden vedtog generalforsamlingen en række opdateringer af...

Ny fordelsaftale med: TRIFORK

DFH har indgaet en fordelsaftale med firmaet TRIFORK i juni 2024 med en attraktiv aftale for fjernvarmeselskaber, der har behov for dygtig og prof...

Generalforsamling 2024

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. indkalder sine andelshavere til generalforsamling med fysisk afholdelse den, 20. juni 2024 kl. 10.00 t...

Fjernvarmedeklarationen er integreret med Softværkets faktueringssystem

DFH og Softværket har gjort det nemmere at indhente de data fra fjernvarmedeklarationen, som skal inkluderes i opgørelser, som I sender til jeres...

Deadline for oprettelse af biomasseleverancer jan-apr 2024 er 15. juni.

Nu siger kalenderen maj, og vi kan se frem til et par helligdage og snarlig sommer. Det betyder, at vi i DFH kan begynde at gøre status pa bæredyg...

Fordelsaftale om hjælp til indhegning, overvågning og fysisk sikring af fjernvarmeanlæg med KIBO Sikring A/S

DFH har indgaet en fordelsaftale med firmaet KIBO Sikring A/S i april 2024 med en attraktiv aftale for fjernvarmeselskaber, der har behov for d...

Bliv klædt på til den nye beredskabslovgivning

Flere fjernvarmeselskaber begynder at fa styr pa, hvilket beredskabsniveau de er pa. Det betyder ogsa, at med det pa plads, skal den rette viden i...

Fordelsaftale om hjælp i tilfælde af cyberangreb (NIS2-krav) en del af beredskabet ved Dubex A/S

I april 2024 har DFH indgaet en gunstig fordelsaftale med Dubex A/S, som tilbyder professionel assistance inden for beredskabsarbejde ved cyberang...

Gratis GDPR-spørgetime for DFH-medlemmer

DFH glæder os over at kunne tilbyde vores medlemmer en gratis GDPR-spørgetime den 23. maj kl. 13:00-14:00 online efter efterspørgsel. Spørgetime...

DFH indgår fordelsaftale om brand, sikring og rådgivning indenfor beredskab

DFH har indgaet en fordelsaftale med firmaet Dansk Brand og Sikring (DBI) i april 2024 med en attraktiv aftale for fjernvarmeselskaber, der har be...

Fjernvarmedeklaration: Opdatering af CO2-rangering

Efter dialog med Energistyrelsen er der kommet ny afklaring om hvordan CO 2 -rangeringen skal bruges.   Alle, der pa deres hjemmeside link...

Veloverstået biomasseindberetning for 76 DFH selskaber

DFH har nu gennemført indberetning af medlemsselskabernes dokumentation for bæredygtig biomasse. Ekstern verifikator, Preferred by Nature, har ud...

Flere fordele ved NIS2-aftalen med TD-K

DFH har aftalt en ny lavere pris med firmaet TD-K A/S for de mindre fjernvarmeselskaber der er omfattet af NIS2. Lavere priser til mindre forsy...

Nyt om bæredygtighedsdokumentation for biomasse 2024

Vi er i DFH nu næsten i mal med dokumentation af bæredygtig biomasse 2023.  Herefter gar vi i gang med biomasseleverancer 2024. I DFH opfordrer...

Ekstra fordelagtigt at være DFH-medlem

DFH medlemmer far nu fri adgang til fordelsaftaler med leverandører. DFH indgar i øjeblikket en række sakaldte fordelsaftaler med forskellige le...

200 medlemmer har valgt DFH

DFH bestar nu af 200 medlemmer, og det er vi stolte over. I forbindelse med, at vi nu hjælper 200 medlemmer, udtaler DFHs direktør, Kim Behnke:...

DFH deltager på årets regionalmøder

Vi er glade for at kunne fortælle, at DFH igen vil være tilstede ved arets regionalmøder hos Dansk Fjernvarme. En dedikeret DFH repræsentant vil v...

Nyhed: Biomassevejledningsvideoer til portalen

Det sidste halve ar, har vi i DFH brugt tid pa at lave brugervenlige vejledninger til vores medlemmer. Vi har lavet bade skriftlige- og videovejle...

Ny fordelsaftale om NIS2

DFH har forhandlet og indgaet en fordelsaftale med firmaet TD-K A/S om NIS2 hjælp. Aftalen er til radighed for alle medlemmer af Dansk Fjernva...

Biomasseleverancer 2023 skal lægges i portalen senest den 21. februar 2024

Tak til alle jer som allerede er godt i gang med at registrere jeres leverancer af biomasse i portalen . Vi vil gerne bede jer om at lægge alle l...

DFH siger tak for medlemmernes besvarelser

I DFH gennemførte vi i november og december sidste ar vores første medlemsundersøgelse. Undervejs er der bl.a. blevet spurgt ind til tilfredshed b...

Emissionsfaktorerne, som bruges til fjernvarmedeklarationen, er blevet opdateret

Vær opmærksom pa, at Energistyrelsen i april, har ændret pa grænseværdierne, læs mere her . Alle der far DFH til at udarbejde deres Fjernvarm...

Ny beredskabslov og EU-krav kommer i 2024

En helt ny lov om beredskab for fjernvarme og fjernkøling vil blive vedtaget i 2024. Samtidig bliver de to EU-direktiver om NIS2 og CER ogsa indfø...

Bestyrelsen er til strategidag

I dag er DFHs bestyrelse til strategiseminar i Fjernvarmens Hus. Første del af dagen foregik med Lisbeth Aagaard Mountfield, leder af Dansk...

Året der gik

Arets nye tiltag i DFH tæller fordelsaftalen om inkasso i samarbejde med LES Advokater, en gratis administrativ arskalender , samt...

Inkasso-tilbud til medlemmer af DFH

I resten af 2023, kan du fa DFHs inkasso-fordelsaftale gratis, hvis du ogsa tilmelder dig den i 2024. Vi har i DFH snakket med mange medlemmer,...

DFH har et tilbud med til landsmødet

Husk at DFH er til stede pa Dansk Fjernvarmes stand til landsmødet i Aalborg den 26. og 27. oktober. I forbindelse med landsmødet har vi lavet e...

Ny fordelsaftale med Bureau Veritas

Ny fordelsaftale med Bureau Veritas Der er indgaet en fordelsaftale med Bureau Veritas i oktober 2023 om den arlige verifikation pa CO 2 -kvot...

DFH og LES deltager også i Landsmødet 2023

Den  26.-27. oktober inviterer Dansk Fjernvarme igen til Landsmøde. I ar bliver det afholdt i Aalborg i Aalborg Kongres & Kultur Center. Er du...

Opdatering af kontrakt og bilag

Vi har i DFH opdateret vores kontrakt og bilag, sa de nu er tidssvarende. Dog har DFH ikke ændret selskabets vedtægter, da de kun kan ændres af...

Ny gratis ydelse i DFH

Som medlem af DFH har I nu mulighed for at fa et overblik over jeres selskabs energi- og miljøindberetninger, sa det nu bliver lettere at holde st...

Magasinet Fjernvarmen fortæller om DFHs fordelsaftale

I august nummeret af magasinet Fjernvarmen, er der bragt en artikel omhandlende inkasso. Artiklen belyser at antallet af inkassosager er stigende,...

Sumaya er DFHs nye medarbejder

Den 1. august havde Sumaya første dag som fastansat projekt- og fagkonsulent. Flere har maske været i kontakt med Sumaya i forbindelse med kvalite...

Generalforsamling i DFH juni 2023

Bestyrelsen for DFH blev genvalgt pa selskabets generalforsamling den 23. juni 2023. Desuden vedtog generalforsamlingen en opdateret pristrappe fo...

Justering af prisen for Biomasseadministration 2024

DFH indberettede tilbage i marts 2023 biomasse for 54 medlemsselskaber. Der blev indberettet hele 1,2 million ton biomasse fordelt pa 3.500 levera...

(GRATIS) fordelsaftale i DFH i 2023

DFH har i samarbejde med Lund Elmer Sandager (LES) udarbejdet en attraktiv fordelsaftale til gavn for DFHs medlemmer. DFH haber, at sa mange s...

DFH generalforsamling den 23. juni

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. indkalder sine andelshavere til generalforsamling med fysisk afholdelse den 23. juni 2023 kl. 10.00 t...

Praksis og teori går hånd i hånd ved DFH

I DFH sætter vi en store ære i at hjælpe vores medlemmer, og for at det hele ikke kun bliver skrivebordsarbejde, sørger for også for at komme ud ti...

Indberetning af biomasse veloverstået for DFHs 54 selskaber

DFH har nu gennemført indberetning af medlemsselskabernes dokumentation for bæredygtig biomasse. Ekstern vertifikator, Preferred by Nature, har u...

Dansk Fjernvarme inviterer til temadag med fokus på biomasse i forbindelse brændselsindkøb og god praksis

Den 20. april inviterer Dansk Fjernvarme til en temadag, som gør dig klogere pa god praksis ved brændselsindkøb af biomasse. Pa temadagen vil der...

Nu kan man se alle DFHs medlemmer

Nu er det muligt at  fa et overblik over DFHs medlemmer. Der er faktisk sa mange medlemmer, at vi er over 175 medlemmer nu. Det er vi i DFH rigti...

Fjernvarme må nu markedsføres som grøn

Fjernvarme ma nu markedsføres som grøn Er fjernvarmeselskabet  fjernvarmedeklaration rangeret som ”grøn” i CO2-rangeringen (trafiklyset), ma...

Kravene til bæredygtig biomasse bliver udvidet den 1. juli 2023

Endnu flere fjernvarmeselskaber vil fra den 1. juli være omfattet af dokumentationskravene for bæredygtig biomasse kedler, da grænsen nu ændres fr...

Mød DFH på årets regionalmøder

Til Dansk Fjernvarmes regionalmøder vil der ved hvert møde være en DFH repræsentant tilstede. Sa hvis du eller dine kollegaer har lyst til en snak...

Biomasseleverancer 2022 skal lægges i portalen senest 20. januar 2023

Tak til alle jer som allerede er godt i gang med at registrere jeres leverancer af biomasse i portalen. Vi vil gerne bede jer om at lægge alle...

Fjernvarmedeklarationen er nu live på portalen

Fra den 2. december har DFHs fjernvarmedeklaration kunne tilgas live pa portalen.   Det betyder, at de er jer, som er tilmeldt fjernvarmedek...

DFH opfordrer til at være opmærksom på bæredygtighedskrav på træpiller

Fjernvarmeselskaberne skal sikre, at de træpiller, som de erhverver opfylder EUTR (EU Timber Regulation) og den danske VEII-lovgivning.   Pa...

Tilbud: Få 4 timers gratis GDPR-hjælp ved køb af GDPR-ydelsen

I anledning af at DHF fylder et ar , har DFH besluttet, det skal fejres med et godt GDPR-tilbud.   4 timers gratis GDPR-hjælp  Tilmelder...

Rasmus er DFHs nye medarbejder

DFH har været heldige at kunne ansætte Rasmus Nielsen i stillingen som Udviklings- og systemkonsulent. Rasmus far ansvaret for fjernvarmedeklara...

Genvalgt bestyrelse i DFH

Bestyrelsen for DFH blev genvalgt pa selskabets generalforsamling den 23. juni 2023. Desuden vedtog generalforsamlingen en opdateret pristrappe fo...

DFH generalforsamling 23. juni 2022

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. indkalder sine andelshavere til generalforsamling med fysisk afholdelse, d. 23. juni 2022 kl. 10...

Nye krav til fjernvarmedeklarationen

Energistyrelsen stiller krav til, hvad der skal sta pa fjernvarmedeklarationen. Udover andel af vedvarende energi og brændselsfordeling, udvides f...

Biomasse: Veloverstået indberetning for DFHs medlemmer

DFH har nu gennemført den første indberetning af medlemsselskabernes dokumentation for bæredygtig biomasse. Preferred by Nature har udført verifi...

Datatilsynet varsler kontrolbesøg i 2022

  Datatilsynet vil i 2022 have fokus pa forsyningsselskaber - og derfor ogsa fjernvarmeselskaber. Fokus fra Datatilsynet vil være "Forsyningss...

Stærkere, billigere og bedre – Sammen

DFH er et nonprofit selskab ejet af medlemsselskaberne. Det betyder, at prisen pa ydelser fra DFH skal være balance mellem udgifter og indtægter....

DFH har rundet 100 andelshavere

Nytaret kan fejres pa mange mader. I DFH fejrede vi arsskiftet med at have rundet 100 andelshavere 🎉 Vi er stolte af den opbakning og tiltro, I...

🎄 Glædelig jul fra DFH Teamet 🎄

Vi vil her fra DFH, inden alle gar pa en velfortjent juleferie, benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et fantastisk nytar....

DFH har indgået aftale med Preferred by Nature om biomasse

DFH har indgaet aftale med Preferred by Nature om biomasse Alle selskaber som er omfattet af de nye krav til dokumentation af bæredygtig bioma...

15 % rabat til selskaber i administrative fællesskaber

15 % rabat til selskaber i administrative fællesskaber DFH tilbyder 15% rabat til fjernvarmeselskaber, som er samlet i administrative fællessk...

DFH præsentation nu tilgængelig

Mangler I et overblik over, hvad DFH kan hjælpe jer med i fjernvarmeselskabet, kan I fa hjælp her. Præsentationen kan ogsa bruges til fx bestyre...

Tak for et godt Landsmøde i Aalborg plus Intro-Tilbud

Vi vil i DFH gerne takke for et godt Landsmøde, hvor vi fik fornøjelsen af at snakke med nogle af jer og samtidig vise vores portal frem. Vi ma...

9 ud af 10 sikkerhedsbrud starter hos medarbejderne

Derfor har DFH som noget nyt indgaet et samarbejde med CyberPilot, som er specialister i undervisning indenfor IT-sikkerhed. Vælger I GDPR-ydels...

Gratis resten af 2021 og reduceret pris i 2022

Pa Landsmødet har vi et særligt tilbud, hvor alle tilmeldte til DFH far basisbeløbet for 2022 til halv pris. Tilbuddet gælder til og med den 30. n...

De første brugere på platformen

De første brugere af DFHs IT-platform er nu i gang med at registrere og dokumentere bæredygtigheden af deres biomasse. Derudover forventes ydels...

GDPR-ydelsen i test

I disse dage har vi testere pa den kommende GDPR-ydelse, som vi indenfor de næste par maneder gar i luften med. Vi har været heldige, og er taknem...

Ny hjemmesiden i luften

Vi har glædet os til at kunne tilbyde jer nye ydelser i DFH. I den forbindelse var det pa sin plads med en ny hjemmeside. Vi haber, at I kan lid...

DFHs nye vedtægter er på plads

DFH afholdt den 17. august 2021 ekstraordinær generalforsamling, hvor DFHs nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.   Vedtægtsændringerne danne...
//