Som medlem

hjælper DFH jer med at holde overblikket

DFH sørger for at gøre det lettere for jer at leve op til myndighedernes krav på en række områder. Læs mere HER, hvordan I bliver medlem 

Biomasseleverancer 2022 skal lægges i portalen senest 20. januar 2023

Tak til alle jer som allerede er godt i gang med at registrere jere...

Fjernvarmedeklarationen er nu live på portalen

Fra den 2. december har DFHs fjernvarmedeklaration kunne tilgås liv...

DFH opfordrer til at være opmærksom på bæredygtighedskrav på træpiller

Fjernvarmeselskaberne skal sikre, at de træpiller, som de erhverver...

DFH branchefællesskab

 

Fjernvarmedeklaration

Forbrugerne skal fra juli 2022 oplyses om deklaration af deres fjernvarmekøb. Andel vedvarende energi, brændselssammensætning, miljødeklaration og CO2-rangering. DFH fremstiller fjernvarmedeklarationer, der indeholder alle fire elementer og lever op til de nye lovkrav.

 

Biomasse administration

Biomasse til energiformål, skal pr. 1. juli 2021 leve op til nye dokumentationskrav om bæredygtighed. DFH tilbyder nem opsamling af nødvendig dokumentation, lovpligtig tredjeparts auditering og indberetning til Energistyrelsen, samt løbende kvalitetssikring og sparring.

 

GDPR og IT-sikkerhed

GDPR har været et lovkrav siden 2018, hvor alle selskaber løbende skal vedligeholde og opdatere dokumentationen omkring GDPR og IT sikkerhed. DFH hjælper jer med at systematisere og skabe overblik, så I er godt sikret, hvis Datatilsynet kommer på tilsyn.

 

Beredskab (kommer senere)

Ny lovgivning om beredskabsforhold i fjernvarmesektoren vedtages i 2023 og får virkning fra 2024. Herefter skal fjernvarmen, som en vital samfundsinfrastruktur leve op til de nye krav om beredskabsplaner m.v. DFH vil hjælpe med at få systematiseret og dokumenteret forpligtelserne fra den nye lovgivning.

 

Bliv medlem

Her har I mulighed for at læse mere om, hvad et medlemskab af DFH betyder, hvordan I bliver andelshaver samt hvad det koster.                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med os, så er der rig mulighed for det. Send os en mail eller kontakt os direkte på telefonen.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Kan Dansk Fjernvarmes Handelsselskab hjælpe jer?


Kontakt os på
kontakt@dfhservice.dk eller 76 30 80 06