Beredskab

 

BEMÆRK! Denne ydelse er undervejs, og er færdig i efteråret 2024.

Ny beredskabslovgivning samt NIS2 og CER direktiverne for fjernvarmeselskaber er på vej. Dansk Fjernvarme samarbejder med Energistyrelsen om udmøntningen af EU-krav og indhold.

Ny lov forventes vedtaget i 2024 og får virkning fra 2025. DFH vil samarbejde med medlemsselskaberne om at få lovkravene opfyldt gennem en systematiseret dokumentation og risikovurderinger. Ved behov for egentlig rådgivning henvises der til f.eks. DFP.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

//