Om DFH

DFH er et andelsselskab under Dansk Fjernvarme. Samtidig er DFH en non-profit organisation, hvilket betyder, at I som selskab kun betaler det for varen, som den er værd samt arbejdstiden, der bruges til at løse opgaven. Fællesskabet betyder samtidig, at vi sammen kan løse opgaverne billigere - så jo flere vi er, des billigere kan vi tilbyde ydelserne.

DFH har en strategi om gradvis at tilbyde flere administrative ydelser til hjælp for medlemsselskaberne. Det hele bliver administreret fra den fælles IT-platform og prisen for ydelserne vil derfor formentlig gradvis falde i takt med at IT-platformen dækker flere ydelser.

Kombineret med løbende ekstra ydelser, som inkluderes i medlemskabet samt muligheden for at indgå gode fordelsaftaler, er DFH en stærk partner for fjernvarmeselskaberne.

Sammen bliver vi både stærkere, billigere og bedre.

Vision

Vi ønsker at agere forlænget arm for Dansk Fjernvarme ved at hjælpe medlemmerne med opgaver og ydelser, der ligger udenfor brancheforeningens medlemsservice.

Mission

Vi vil hjælpe hovedsageligt Dansk Fjernvarmes medlemmer med opgaver, som selskaberne ikke selv har kapacitet eller viden til at løse og derved lette det daglige arbejde for selskaberne. 

DFH er oprettet som et A.M.B.A., hvor finansieringen af løsning af opgaverne skal ske i form af nonprofit, og hvor det enkelte varmeselskab, som ønsker at benytte sig af én eller flere af DFHs ydelser, bliver andelsmedlem i DFH.

Succeskriterier

I dag hjælper vi næsten 200 DFH-medlemmer, men vores mål er, at hjælpe endnu flere selskaber med at lette dagligdagen med hjælp til administrative opgaver. Dette gør vi ved at levere en høj kvalitet og viden samt ved løbende at udvikle en bredere portefølje af ydelser og fordelsaftaler.  

Værdier

  • Ansvarlighed.
  • Kompetencer.
  • Hjælpsomhed.
  • Seriøsitet.

Formål

Vores mål er at hjælpe medlemsselskaberne med løsning af opgaver, der kan afhjælpe medarbejderne i hverdagen, så de derved får tid til at fokusere på den primære opgave - at levere varme til fjernvarmekunderne. Formålet med DFH er at give plads til, at andelshaverne kan udnytte deres kompetencer bedst muligt.

//