GDPR og IT-sikkerhed

 

GDPR er lovpligtig for alle virksomheder, og Datatilsynet kræver, at man løbende arbejder med, vedligeholder samt sikrer selskabets behandling af persondata. Dette gælder både internt og eksternt, og det kan være en stor opgave at holde fokus og overblik.

DFH tilbyder hjælp til GDPR via en platform, hvor I som medlem bliver ledt igennem alle de observationspunkter, lovgivningen stiller krav til. Samtidig hjælper systemet med at vedligeholde jeres dokumentation, gøre opmærksom på, når fx en databehandleraftale eller revisionserklæring kræver ny opmærksomhed samt sikrer, at I til alle tider er complient i forhold til Datatilsynets retningslinjer. Ydermere sørger DFH for en periodisk audit af dokumentationen og systemerne.

Datatilsynet stiller derudover krav til, at alle virksomheder underviser de ansatte i IT-sikkerhed. Derfor har DFH lavet en aftale med CyberPilot, som leverer træninger i IT-sikkerhed, så I som selskab bliver klædt godt på til at modstå eventuelle databrud, som mere og mere bliver en del af vores hverdag.

En god håndtering af selskabets GDPR og IT-sikkerhed er en god idé, idet myndighederne har truffet afgørelser i en række sager, i andre brancher, og tildelt bøder.

GDPR reglerne trådte i kraft i maj 2018.