Fjernvarmedeklaration

Nye regler om deklaration af fjernvarme trådte i kraft i juli 2022 (Senest version: BEK nr. 734 af 23.5.2022). Baggrunden for lovgivningen er, at slutbruger skal have kendskab til miljøbelastningen fra den varme, der modtages og forbruges. Reglerne gælder for alle fjernvarmeselskaber.

Lovkravet betyder, at alle fjernvarmeselskaber, uanset størrelse, skal levere oplysninger om fire forskellige emner: Andel vedvarende energi. Brændselssammensætning. Miljødeklaration. CO2-rangering med trafiklys (fra 1. januar 2023). 

Andel vedvarende energi, brændselssammensætningen og miljødeklarationen skal oplyses på alle faktureringer, som er baseret på faktisk forbrug, herunder årsopgørelser, månedsopgørelse (ikke aconto) og flytteopgørelser. 

CO2-rangering (trafiklys) skal være tilgængelig på hjemmesiden eller tilsvarende online-platform og kan linkes til i ovennævnte opgørelser. 

Beregning af deklaration for fjernvarme er individuelt fra varmeselskab til varmeselskab og kan være en vanskelig og tidskrævende opgave. Derfor tilbyder DFH at beregne og fremstille fjernvarmedeklarationen for jeres selskab. Inkluderet i fjernvarmedeklarationen er alle ovenstående miljødata.

For medlemmer af DFH: Da CO2-rangering er en del af fjernvarmedeklarationen, kommer den med på ovennævnte opgørelser, og vi anbefaler vores medlemmer, at uploade deklarationen på jeres hjemmeside eller tilsvarende online-platform. 

Efterspørgsel på fjernvarmedeklarationen

Mange virksomheder efterspørger i dag oplysninger om fjernvarmens sammensætning, især andelen af vedvarende energi. De primære brugere af miljøoplysninger vil typisk være erhvervsvirksomheder til brug for deres grønne regnskaber.

En fjernvarmedeklaration kan derfor anvendes i markedsføringen overfor potentielle erhvervskunder. 

Fra Dansk Fjernvarme opfordrer vi medlemsselskaberne til at benytte dette nye format, hvorved vi som branche leverer et genkendeligt og stærkt budskab. I de kommende år vil den grønne omstilling slå igennem og med Fjernvarmedeklarationen kan vi vise både kunderne og det øvrige samfund hvor klimavenlig fjernvarmen er og fortsat bliver’ - Kim Behnke

Se et eksempel på en fjernvarmedeklaration udarbejdet af DFH til højre på denne side.

//