Fjernvarmedeklaration

Nye regler om deklaration af fjernvarme trådte i kraft i oktober 2020 (Senest version: BEK nr 2251 af 29/12/2020). Baggrunden for lovgivningen er, at slutbruger skal have kendskab til miljøbelastningen fra den varme, der modtages og forbruges. Reglerne gælder for alle fjernvarmeselskaber.

Lovkravet betyder, at alle fjernvarmeselskaber, uanset størrelse, skal levere oplysninger om brændselssammensætning og andel af vedvarende energi på alle faktureringer, som er baseret på faktisk forbrug, herunder årsopgørelser og flytteopgørelser. For selskaber med en termisk indfyret effekt på over 20 MW kræves det også, at slutbrugeren informeres om selskabets drivhusgasemissioner.

Beregning af deklaration for fjernvarme er individuelt fra varmeselskab til varmeselskab og kan være en vanskelig og tidskrævende opgave. Derfor tilbyder DFH at beregne og fremstille fjernvarmedeklarationen for jeres selskab. Inkluderet i fjernvarmedeklarationen er alle ovenstående miljødata.

Efterspørgsel på fjernvarmedeklarationen

Mange virksomheder efterspørger i dag oplysninger om fjernvarmens sammensætning, især andelen af vedvarende energi. De primære brugere af miljøoplysninger vil typisk være erhvervsvirksomheder til brug for deres grønne regnskaber.

En fjernvarmedeklaration kan derfor anvendes i markedsføringen overfor potentielle erhvervskunder. 

Fra Dansk Fjernvarme opfordrer vi medlemsselskaberne til at benytte dette nye format, hvorved vi som branche leverer et genkendeligt og stærkt budskab. I de kommende år vil den grønne omstilling slå igennem og med Fjernvarmedeklarationen kan vi vise både kunderne og det øvrige samfund hvor klimavenlig fjernvarmen er og fortsat bliver’ - Kim Behnke

Se et eksempel på en fjernvarmedeklaration udarbejdet af DFH til højre på denne side.

DOWNLOAD
Eksempel Fjernvarmedeklaration 2021