DFHs bestyrelse

DFHs bestyrelsesformand er udpeget af Dansk Fjernvarmes bestyrelse. De andre medlemmer af bestyrelsen er valgt ind et år ad gangen.

Læs mere om DFHs bestyrelsesmedlemmer længere nede.

Fotograf: Mikkel Lysgaard

Thomas Lykke Pedersen, Formand

Norfors

E-mail: bly@fredensborg.dk

Om: Thomas Lykke har været formand siden opstarten af selskabet i 2014.

Derudover har han siddet i Dansk Fjernvarmes bestyrelse siden 2010. Han har tidligere arbejdet i brancheforeningen Dansk Energi (Nu Greenpower Denmark) fra 2001 til 2010. Siden 2010 har han været borgmester i Fredensborg Kommune.

Bjørk Paamand Olsen

E.ON

E-mail: bjork.paamand-olsen@eon.dk

Om: Bjørk Paamand Olsen har været bestyrelsesmedlem i DFH siden 2014.

Til daglig er hun varmechef i E.ON Danmark, hvor hun bl.a. arbejder med grøn omstilling af gasbaserede varmeanlæg, aktivt ejerskab i fjernvarmebestyrelser samt udvikling af nye fjernvarme-a.m.b.a.’er i gasbyer. Bjørk har tidligere været direktør for Holte Fjernvarme a.m.b.a. og fjernvarmechef i I/S Norfors.

Jim Larsen

Brædstrup Fjernvarme

E-mail: jim@braedstrup-fjernvarme.dk

Om: Jim Larsen har været bestyrelsesmedlem i DFH siden 2021

Han er direktør for Brædstrup Fjernvarme A.m.b.a samt tidligere været energichef for Vestforsyning a/s i Holstebro. Jim Larsen har Indgående kendskab til produktion, distribution og interessevaretagelse på energiområdet.

Thomas Byskov

Lemvig Varmeværk

E-mail: tb@lemvig-varmevaerk.dk

Om: Thomas Byskov har været bestyrelsesmedlem siden 2019.

Til daglig er han distributionsleder på Lemvig Varmeværk, hvor han har været ansat siden 2004. Derudover har han siden 2018 været bestyrelsesmedlem i Lemvig Vand.

Tonny Dam Jensen

Sdr. Felding Varmeværk

E-mail: mail@sfvv.dk

Om: Tonny Dam Jensen har været bestyrelsesmedlem i DFH siden 2014.

Derudover er han driftsleder på Sdr. Felding Varmeværk, hvor hans hverdag består af blandt andet ledelse, administration og produktionsplanlægning af varmepumpe, elkedel og flisanlæg. Han har været på Sdr. Felding Varmeværk siden 2013.

Niklas Ringbøl Bitsch

Ebeltoft Fjernvarme

E-mail: nb@ebeltoftfjernvarme.dk

Om: Niklas Ringbøl Bitsch har været bestyrelsesmedlem siden 2019.

Til hverdag er han driftsleder ved Ebeltoft Fjernvarme, som han har været siden 2015, hvor han arbejder meget med den daglige drift. Han har været en del af fjernvarme- og energibranchen siden 2006.

Kim Behnke, Direktion

E-mail: kib@danskfjernvarme.dk

Om: Kim Behnke har været direktør i DFH siden 2015.

Til daglig er han projekt- og udviklingskonsulent i Dansk Fjernvarme, hvor han bruger meget af sin tid på emner som strategi og udvikling.

Bestyrelsens honorar:

Formand 60.000 kr.

Øvrige 10.000 kr.

//