Generalforsamling 2024

30. maj 2024

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. indkalder sine andelshavere til generalforsamling med fysisk afholdelse den,

20. juni 2024 kl. 10.00 til 12.00

på selskabets adresse i Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding

Efter generalforsamlingen er der fejring af DFHs 10 års jubilæum, da DFH fylder 10 år til efteråret 2024.

Tilmelding senest 14. juni

Tilmelding er påkrævet af hensyn til den efterfølgende frokost. Tilmelding sker med mail til kontakt@dfhservice.dk senest den 14. juni 2024, skriv gerne hvis du vil deltage online.

Medlemsselskaber kan også deltage online via Teams for at overvære generalforsamlingen. Selskaber, der ønsker at udøve deres stemmeret og valgbarhed skal gøre fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen indkaldes i henhold til § 9.3. i vedtægterne for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. Alle andelshavere i DFH kan deltage med stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen. Andelshavere, der ønsker sager behandlet på generalforsamlingen kan få dette i henhold til vedtægternes  § 9.8. Selskabets vedtægter er her på hjemmesiden.

Der vil på generalforsamlingen blive behandlet en opdatering af selskabets vedtægter. Der vil i den anledning blive en ekstraordinær generalforsamling 26. september 2024 for endelig bekræftelse af vedtægtsændringerne.

Indkaldelsen til DFH generalforsamlingen 2024 er udsendt til alle andelshavere med mail den 30. maj 2024. Indkaldelsen kan findes her.

//