Genvalgt bestyrelse i DFH

28. juni 2022

Bestyrelsen for DFH blev genvalgt på selskabets generalforsamling den 23. juni 2023. Desuden vedtog generalforsamlingen en opdateret pristrappe for ydelsen biomaseadministration.

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Årsrapporten og Skatteopgørelsen blev godkendt. Bestyrelsens forslag om justering af pristrappen for biomasseadministration, med virkning fra 2023, blev også godkendt. Alle dokumenter er til download.

Bestyrelsens formand, Thomas Lykke Pedersen (Norfors) var genudpeget af Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Bestyrelsens fem øvrige medlemmer, Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk; Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk; Niklas Ringbøl Bitsch, Ebeltoft Fjernvarme; Jim Larsen, Brædstrup Fjernvarme; Bjørk Paamand Olsen, E.ON blev alle genvalgt til bestyrelsen for det næste år.

Generalforsamlingen valgte nyt revisionsfirma, om planlagt. DFH har nu revisionsfirmaet Martinsen som revisor.

Generalforsamlingen sluttede med en præsentation af de nye ydelser der arbejdes med i DFH for det kommende år. Også til download.