DFH opfordrer til at være opmærksom på bæredygtighedskrav på træpiller

29. november 2022

Fjernvarmeselskaberne skal sikre, at de træpiller, som de erhverver opfylder EUTR (EU Timber Regulation) og den danske VEII-lovgivning. 

På nuværende tidspunkt er der skærpede krav generelt til bæredygtig biomasse, og dette gælder også for træpiller. Bæredygtighedskravene fremgår af ”Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål”. 

Energikrisen har presset prisen op, og det har ført til knaphed på træpiller, læs mere her.