DFH har indgået aftale med Preferred by Nature om biomasse

2. december 2021

DFH har indgået aftale med Preferred by Nature om biomasse

Alle selskaber som er omfattet af de nye krav til dokumentation af bæredygtig biomasse fra i sommer, skal have deres dokumentation verificeret forud for den første indberetning til Energistyrelsen til foråret. Det gælder også selvom selskabet måtte have indgået aftale med deres biomasseleverandørerne før 30. juni i år.

Fælles verifikation og indberetning i DFH

I regelsættet er der lagt op til at hvert omfattet selskab indgår egen aftale med en verifikator. I DFH laver vi derimod en fælles verifikation for alle medlemmer med biomasse-ydelsen. Det det formål har vi indgået aftale med Preferred by Nature, det der tidligere hed Nepcon.

Efter verifikation sørger DFH for at alle relevante data indberettes til Energistyrelsen sammen med verifikators erklæring.

Månedlige stikprøver

DFH udfører kvalitetskontrol af medlemsselskabernes registreringer af biomasse. Verifikator vil derefter månedligt udtage en stikprøve, som vil indgå i den samlede verifikation.

Derfor vigtigt at selskaberne sørger for hver måned at få registreret den modtagne biomasse, og lagt den nødvendige dokumentation op på IT-platformen.

Kommunikation imellem verifikator og medlemsselskaberne vil som udgangspunkt foregå igennem DFH, som hjælper med at få dokumentationen på plads.