DFH generalforsamling 23. juni 2022

31. maj 2022

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. indkalder sine andelshavere til generalforsamling med fysisk afholdelse,

d. 23. juni 2022

kl. 10.00 til 12.00

på selskabets adresse i:

Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding

Tilmelding er påkrævet af hensyn til den efterfølgende frokost. Tilmelding sker med mail til kontakt@dfhservice.dk senest den 17. juni 2022.

Generalforsamlingen er indkaldt i henhold til § 9.3. i vedtægterne for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. Alle andelshavere i DFH kan deltage med stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen. Andelshavere, der ønsker sager behandlet på generalforsamlingen kan få dette i henhold til vedtægternes  § 9.8. Selskabets vedtægter er her på hjemmesiden.

Indkaldelsen til DFH generalforsamlingen 2022 er udsendt til alle andelshavere med mail den 17. maj 2022 og kan desuden findes her