Biomasse: Veloverstået indberetning for DFHs medlemmer

5. april 2022

DFH har nu gennemført den første indberetning af medlemsselskabernes dokumentation for bæredygtig biomasse. Preferred by Nature har udført verifikation af såvel dokumentationen som DFHs processer.

Første indberetning for 2021

Den 31. marts kunne DFH indsende indberetninger og fælles verifikatorerklæring for DFHs 46 medlemmer med biomasseydelsen. Forud lå medlemmernes registrering af dokumentation for biomasse fra 2. halvår 2021, og løbende kvalitetskontrol fra DFHs side af i alt mere end 1.000 leverancer. God dialog med medlemmerne og verifikator sikrede, at vi i høj grad lever op til de nye dokumentationskrav, som trådte i kraft 1. juli 2021. Vi er i DFH godt tilfredse med resultatet, og afventer nu Energistyrelsens respons på indberetningen. Vi melder ud, så snart der er nyt.

DFH arbejder pt. på en grafisk oversigt over hvert medlemsselskabs fordeling af biomasse fra 2. halvår 2021, som vil kunne anvendes på selskabets hjemmeside. Mere info følger snarest.

Biomasse 2022

Flere medlemmer er allerede i gang med at registrere leverance af biomasse for 2022. Det er rigtig positivt, da vi i DFH planlægger at kvalitetssikring og verifikation skal være en løbende proces frem mod næste indberetning, som sker i foråret 2023 for hele 2022. Bemærk, at der her fra 2022 er dokumentationskrav til biomassekategorien Ikke skov, dvs. typisk læhegn i åbent land/på landbrugsareal. Kravet gælder allerede for kedler med en indfyret effekt på 5 MW. Herudover er det ikke længere muligt at gøre brug af at indkøbsaftaler med en leverandøren er indgået for 30.6.2021. Der er således fuldt dokumentationskrav for biomasse modtaget i 2022. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med gamle og nye medlemmer.