Thomas Lykke Pedersen,

Formand

Norfors

E-mail: bly@fredensborg.dk

Bjørk Paamand Olsen

E.ON

E-mail: bjork.paamand-olsen@eon.dk

Tonny Dam Jensen

Sdr. Felding Varmeværk

E-mail: mail@sfvv.dk

Thomas Byskov

Lemvig Varmeværk

E-mail: tb@lemvig-varmevaerk.dk

Niklas Ringbøl Bitsch

Ebeltoft Fjernvarme

E-mail: nb@ebeltoftfjernvarme.dk

Jim Larsen

Brædstrup Fjernvarme

E-mail: jim@braedstrup-fjernvarme.dk

Kim Behnke,

Direktion

E-mail: kib@danskfjernvarme.dk

Hvad er DFH:

DFH er et andelsselskab under Dansk Fjernvarme. Samtidig er DFH et non-profit, hvilket betyder, at I som selskab kun betaler det for varen, som den er værd samt arbejdstiden, der bruges til at løse opgaven. Der er altså ikke nogen, der skal profittere af selskabet. Fællesskabet betyder samtidig, at vi sammen kan løse opgaverne billigere - så jo flere vi er, des billigere kan vi tilbyde ydelserne.

Vision

Vi ønsker at agere forlænget arm for Dansk Fjernvarme ved at hjælpe medlemmerne med opgaver og ydelser, der ligger udenfor brancheforeningens medlemsservice.

Mission

Vi vil hjælpe Dansk Fjernvarmes medlemmer med opgaver, som selskaberne ikke selv har kapacitet eller viden til at løse og derved lette det daglige arbejde for selskaberne. Disse opgaver tilstræbes at være indenfor myndighedshåndtering, administration og indkøb.

DFH er oprettet som et A.M.B.A., hvor finansieringen af løsning af opgaverne skal ske i form af nonprofit, og hvor det enkelte varmeselskab, som ønsker at benytte sig af én eller flere af DFHs ydelser, bliver andelsmedlem i DFH.

Ydermere ønsker vi i DFH at udnytte branchens synergier bedst muligt og derved bidrage til løsning af opgaver, fx Nærvarme, som kan hjælpe branchen i bidraget til regeringens klimamål.

Succeskriterier

Vi vil tilbyde en vifte af opgaver, der servicerer, tilgodeser og hjælper minimum 100 varmeselskaber, hvorved volumen af hhv. andelshavere og løsning af opgaver holder økonomien nede for det enkelte medlem, så ydelserne derved bliver interessante at benytte.

Værdier

Ansvarlighed. Kompetencer. Hjælpsomhed. Seriøsitet.

Formål

Vores mål er at hjælpe medlemsselskaberne med løsning af opgaver, der kan afhjælpe medarbejderne i hverdagen, så de derved får tid til at fokusere på den primære opgave - at levere varme til fjernvarmekunderne. Formålet med DFH er at give plads til, at andelshaverne kan udnytte deres kompetencer bedst muligt.