Beredskab

 

BEMÆRK! Denne ydelse er undervejs.

Beredskabsarbejde og nye lovkrav for fjernvarmeselskaber er på vej. Dansk Fjernvarme samarbejder med Energistyrelsen om udmøntningen af EU-krav og indhold.

Ny lov forventes vedtaget i 2023 og får virkning fra 2024. DFH vil samarbejde med medlemsselskaberne om at få lovkravene opfyldt gennem en systematiseret dokumentation og risikovurderinger. Ved behov for egentlig rådgivning henvises der til f.eks. DFP.