Beredskab

 

BEMÆRK! Denne ydelse er undervejs.

Beredskabsarbejde for fjernvarmeselskaber bliver nyt lovkrav. Dansk Fjernvarme er i dialog med Energistyrelsen om krav og indhold. Vil blive gennemført i 2023. DFH vil samarbejde med medlemsselskaberne om at få loven opfyldt og systematiseret dokumentationsarbejdet m.v. Ved behov for rådgivning vil det blive udført af f.eks. DFP.