Stærkere, billigere og bedre – Sammen

24. januar 2022

DFH er et nonprofit selskab ejet af medlemsselskaberne. Det betyder, at prisen på ydelser fra DFH skal være balance mellem udgifter og indtægter. Det medfører også, at DFH vil kunne sænke priserne i takt med, at flere fjernvarmeselskaber kommer med. Jo flere vi bliver, jo billigere bliver det for alle.

Betalingen

Andelsbeløb: DFH er et andelsselskab, derfor vil alle medlemsselskaber betale en andelskapital ved indmeldelse. Det er kun én gang og beløbet tilbagebetales ved eventuel udmeldelse.

Prisen beregnes ud fra selskabernes størrelse.

Basisbeløb: DFH har etableret en ny IT-platform, der skal levere grundlaget for alle de ydelser, som medlemsselskaberne ønsker nu og fremover. Til finansiering af IT-platformen betales årligt et basisbeløb. Inkluderet i basisbeløbet vil der i 2022 kan der løbende komme ekstra ydelser – Førstkommende i form af et såkaldt Årshjul med overblik over myndighedsindberetninger.

Prisen sættes ud fra selskabernes størrelse.

Opgavebeløb: Det sidste element til DFH er opgavebeløbet, der fastsættes for hver ydelse - foreløbigt biomasseadministration, fjernvarmedeklaration samt GDPR-administration og IT-sikkerhed. Når der kommer nye ydelser f.eks. Beredskabsadministration, vil disse blive prissat ud fra nonprofit-princippet og årligt justeret.

Prisen på ydelserne er ligeledes ud fra selskabernes størrelse.

Fordele ved andelsmodellen

Fordelen ved den valgte forretningsmodel er, at selskaber kun betaler for de ydelser, de vælger. Der sker en årlig justering af prisen, da DFH ikke skal tjene overskud på ydelserne. Desuden er der en fordel for medlemsselskaberne, jo flere ydelser de vælger at få aftale om, idet basisbeløbet da dækker administrationen af flere ydelser.

DFH har en strategi om gradvis at tilbyde flere administrative ydelser til hjælp for medlemsselskaberne. Det hele bliver administreret fra den fælles IT-platform og prisen for ydelserne vil derfor gradvis falde i takt med at IT-platformen dækker flere ydelser.

Kombineret med løbende ekstraydelser, som inkluderes medlemskabet samt muligheden for at indgå gode mængderabatter, kan DFH blive en stærk partner for fjernvarmeselskaberne.

Sammen bliver vi både stærkere, billigere og bedre.

Læs mere om DFH, vilkår, ydelser og priser HER