Nye krav til fjernvarmedeklarationen

31. maj 2022

Energistyrelsen stiller krav til, hvad der skal stå på fjernvarmedeklarationen. Udover andel af vedvarende energi og brændselsfordeling, udvides fjernvarmedeklarationen pr. 1. juli 2022 til nu også at skulle indeholde en miljødeklaration for alle selskaber. Dette var tidligere kun en krav for større anlæg. Miljødeklarationen er en oversigt over udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Desuden skal fjernvarmedeklarationen være tilgængelig fra fjernvarmeselskabernes hjemmesider fra juli.

Rangeringsmodellen

Et andet nyt krav, som også træder i kraft pr. 1. januar 2023 er den såkaldte rangeringsmodel. Den er en visualisering af CO2-udledningen fra fjernvarmen sammenlignet med andre opvarmningsformer, i form af et ”trafiklys” (rød, gul og grøn). Også rangeringsmodellen skal ligge synligt for brugerne på jeres hjemmeside, integreret i fjernvarmedeklarationen.

DFHs fjernvarmedeklaration er opdateret til de nye krav

Et eksempel på det nye udseende kan findes under ydelsen ”Fjernvarmedeklaration” ved at klikke her.

DFH sikrer, at jeres deklaration lever op til gældende regler, og at den vil kunne hentes i portalen i pdf-format, lige til at lægge på jeres hjemmeside.