Fjernvarmedeklarationen er nu live på portalen

6. december 2022

Fra den 2. december har DFHs fjernvarmedeklaration kunne tilgås live på portalen. 

Det betyder, at de er jer, som er tilmeldt fjernvarmedeklarationsydelsen, nu selv kan gå ind for at tilrette og hente jeres fjernvarmedeklaration. Deklarationen kan derefter gemmes ned i pdf-format. 

Vigtigt at vide, I forhold til fjernvarmedeklarationen ved DFH: 

  • I skal vedlægge deklarationen på de fakturaer, der indeholder opgørelser baseret på målte værdier.: Årsopgørelser, flytteopgørelser og månedsafregning (ikke aconto).  
  • Flere og flere virksomheder efterspørger og benytter den i deres grønne regnskaber.  
  • Andel vedvarende energi, brændselsfordeling og emissioner til luft skal fremgå af deklarationen.  
  • ‘Rangering – CO2-udledning' skal ligge på jeres hjemmeside. For nemheds skyld anbefaler vi, I bare gør fjernvarmedeklarationen tilgængelig på hjemmesiden. 
  • Ny fjernvarmedeklaration skal udarbejdes mindst 1 gang årligt.  

MEN!!! Når I er tilmeldt fjernvarmedeklarationen ved os, kan I lave den så ofte, I vil. Det betyder, I nu kan gå ind og lave jeres egen fjernvarmedeklaration (eller kontakte os for at få hjælp til det), og så snart I har 2022 data, kan I generere en ny deklaration. Dette kan fx være særligt fordelagtigt, hvis I har foretaget investeringer, som gør jeres 2022 drift mere miljørigtigt.  

DFHs deklaration opfylder alle ovennævnte krav til Fjernvarmedeklarationen, og den er i overensstemmelse med branchestandarden efter aftale med Energistyrelsen.