Datatilsynet varsler kontrolbesøg i 2022

8. marts 2022

 

Datatilsynet vil i 2022 have fokus på forsyningsselskaber - og derfor også fjernvarmeselskaber.

Fokus fra Datatilsynet vil være "Forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning”.

Det betyder at alle selskaber skal have styr på deres arbejde med GDPR og IT-sikkerhed. Datatilsynets varsling er derfor en god lejlighed til at få tjekket op på og opdateret det arbejde, I allerede har lavet i forbindelse med, at loven trådte i kraft i 2018.

Alle medlemsselskaber, der har indgået aftale med DFH har en IT-platform til håndtering af GDPR og IT-sikkerheden i selskabet. Platformen håndterer den vigtige Fortegnelse, Artikel 30. MEN der skal arbejdes med andre elementer, som bakker op om fortegnelsen.

Derfor vil medlemmer, der er tilmeldt GDPR-ydelsen på mail i uge 10 modtage en uddybende tjekliste, som vi anbefaler at følge for med ro i sjælen at kunne tage imod Datatilsynet, hvis de skulle invitere sig selv på kaffe hos jer.

Læs mere om Datatilsynets planer for 2022:

https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/generelt-om-tilsyn/saerlige-fokusomraader-for-datatilsynets-tilsynsaktiviteter-i-2022

 

NB!

I tilfælde af at Datatilsynet måtte finde forhold, der ikke lovmedholdelige, er der risiko for at blive idømt bøder. Bøder kan være på op til 4 % af årsomsætningen i selskabet eller den koncern fjernvarmen måtte være en del af.

DFH hjælper med at alt administrationen er i orden. Det kræver dog at medlemsselskaberne kommer i gang med at benytte IT-platformen og får de nødvendige dokumentationer og forhold bragt i orden.

Hvis I ikke allerede har en aftale om hjælp til GDPR og IT-sikkerhed, eller er i tvivl om hvordan I kommer i gang, så kontakt DFH på kontakt@dfhservice.dk eller telefon 7630 8006 og tal med Susanne Fløjgaard.