Biomasseleverancer 2022 skal lægges i portalen senest 20. januar 2023

16. januar 2023

Tak til alle jer som allerede er godt i gang med at registrere jeres leverancer af biomasse i portalen. Vi vil gerne bede jer om at lægge alle leverancer modtaget i 2022 ind i portalen senest fredag d. 20. januar.  

 

Vi kvalitetssikrer løbende, og melder tilbage til jer. Det er vigtigt at vi er i gang i god tid, så I har mulighed for at rette op på evt. mangler, inden verifikation og den endelige deadline til Energistyrelsen.

 

Til info har vi pt. rundt regnet 2.100 registrerede leverance i portalen, der både skal kvalitetssikres og efterfølgende verificeres af vores verifikator Preferred by Nature, hvorfor vi opfordrer jer til at ovennævnte deadline overholdes.

 

Husk at biomassekedler på mellem 2,5 - 4,99 MW indfyret effekt, først omfattes af bæredygtighedskravene fra d. 30. juni 2023. For dem skal der indberettes i næste runde i foråret 2024. 

 

DFH indsender jeres indberetning samt verifikators erklæring til Energistyrelsen inden fristen d. 31. marts.