15 % rabat til selskaber i administrative fællesskaber

1. december 2021

15 % rabat til selskaber i administrative fællesskaber

DFH tilbyder 15% rabat til fjernvarmeselskaber, som er samlet i administrative fællesskaber.

Prissætningen i DFH er bygget op som et nonprofit andelsselskab.

Medlemsselskaber bliver medejere af DFH som andelshavere. DFH er åben for andelshavere, som er medlem af Dansk Fjernvarme, Decentral Energi eller Dansk Affaldsforening.

Andelshaverne betaler et mindre andelsindskud ved indgåelse af kontrakt, og et årligt basisbeløb til drift af den fælles IT-platform. Beløbet betales pr. tilmeldt selskab og giver adgang til systemerne. Opgavebeløbet betales for de valgte ydelser. For selskaber med fælles administration ydes der 15 % rabat på hvert selskabs betaling af opgavebeløb, når der er to eller flere selskaber med fælles administration.. Denne rabat ydes for at imødekomme ønske fra de administrative fællesskaber om at samle aktiviteterne hos DFH. Har et fjernvarmeselskab koncernsamarbejde eller administration af et vandselskab, da bærer fjernvarmeselskabet medlemskabet hos DFH.

For selskaber uden tilknytning til varmeselskaber, der ønsker hjælp fra DFH til administrative ydelser, så gælder at de betaler et særligt overhead på +15% for basisbeløbet og opgavebeløbet.

Der kan være flere samarbejdskonstruktioner blandt fjernvarmeselskaber. Kontakt da DFH for at få indgået en aftale til fælles glæde, på mail til kontakt@dfhservice.dk