DFH generalforsamling 23. juni 2022

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a. indkalder sine andelshavere til generalforsamling med fysisk afholdelse, d. 23. juni 2022 kl. 10.00 til 12.…

Nye krav til fjernvarmedeklarationen

Energistyrelsen stiller krav til, hvad der skal stå på fjernvarmedeklarationen. Udover andel af vedvarende energi og brændselsfordeling, udvides fjern…

Biomasse: Veloverstået indberetning for DFHs medlemmer

DFH har nu gennemført den første indberetning af medlemsselskabernes dokumentation for bæredygtig biomasse. Preferred by Nature har udført verifikatio…

Datatilsynet varsler kontrolbesøg i 2022

Datatilsynet vil i 2022 have fokus på forsyningsselskaber - og derfor også fjernvarmeselskaber. Fokus fra Datatilsynet vil være "Forsyningsselskaber…

Stærkere, billigere og bedre – Sammen

DFH er et nonprofit selskab ejet af medlemsselskaberne. Det betyder, at prisen på ydelser fra DFH skal være balance mellem udgifter og indtægter. Det…

DFH har rundet 100 andelshavere

Nytåret kan fejres på mange måder. I DFH fejrede vi årsskiftet med at have rundet 100 andelshavere 🎉 Vi er stolte af den opbakning og tiltro, I som m…

🎄 Glædelig jul fra DFH Teamet 🎄

Vi vil her fra DFH, inden alle går på en velfortjent juleferie, benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et fantastisk nytår. Året…

DFH har indgået aftale med Preferred by Nature om biomasse

DFH har indgået aftale med Preferred by Nature om biomasse Alle selskaber som er omfattet af de nye krav til dokumentation af bæredygtig biomasse fra…

15 % rabat til selskaber i administrative fællesskaber

15 % rabat til selskaber i administrative fællesskaber DFH tilbyder 15% rabat til fjernvarmeselskaber, som er samlet i administrative fællesskaber. Pr…